Nyheter

Spørreundersøkelse

Innlandsfjøs-prosjektet gjennomførte før jul en spørreundersøkelse om dagens produksjon, økonomi, bygningsmessige løsninger og framtidsplaner/ motivasjon hos mjølkeprodusentene i de åtte prosjektkommunene.

Undersøkelsen er nå avsluttet, og resultater vil etter hvert bli presentert på denne nettsiden.

Leverandørutvikling

Både BRI landbruksbygg og Felleskjøpet Agri vil lansere sine fjøskonsepter på Agriteknikk-utstillingen. Er du i målgruppen for mellomstore fjøsbygg anbefales det å legge turen til Lillestrøm i dagene fra 25. – 28. november. 17.11.21

Leverandørutvikling

Mange ønsker å bygge nytt, men finner at nybygg er dyrt. Spørsmålet er jo da hva en undersøker prisen på. Et nybygg for mjølkekyr med full rekruttering og full mekanisering koster fort +/- 10 mill kr. Ved å bygge en ny, men kompakt fjøsløsning kun for mjølkekua og spekalven, hvor en samtidig benytte det eksisterende fjøset til sinku, kviger, kjøtt mm, reduseres bebygd areal. En løser selvfølgelig ikke de samme behovene, men en betaler heller ikke mer enn det halve.

Prosjektet jobber nå sammen med både Felleskjøpet/ Norsk massivtre, BRI Landbruksbygg og Fjøssystemer for å få på plass flere standardiserte og kompakte «kuhall-konsepter» som kan «masseproduseres» til en overkommelig pris. Løsningene vil utgjøre en rasjonell produksjonsenhet for 20-30 mjølkekyr fra første dag, men skal ved behov være mulige å utvide med både flere mjølkekyr, sinkyr og ungdyr seinere.

Ved masseproduksjon blir noen valgfriheter redusert, men en oppnår gjerne en vesentlig lavere pris sammenliknet med engangsleveranser. Vi kommer tilbake med mer info her når konseptene er klare, men følg også med på leverandørlinkene 4.5.21

Fagmøter

«Bygg lønnsomt»-metoden er nå testet i flere møter med mjølkeprodusenter, blant annet i Vestre Slidre. Her møtte vi seks mjølkeprodusenter med ulike bygningsmessige utfordringer i en aktiv dialog, og det er stadig noe nytt å lære. Det blir stadig tydeligere at utfordringen med å skape lønnsomhet normalt må løses uten volumvekst. 4.3.21

Da er vi i gang!

Vi har jobbet med tanken om et prosjekt for små og lønnsomme løsdriftfjøs ei stund, men det var først når Innovasjon Norge og Innlandet fylke også kom på banen at det ble fart i sakene. Nå er hjemmesida oppe og går, om enn i en litt enkel variant foreløpig, men følg med så skal det…

%d bloggere liker dette: