Bygg lønnsomt

Et byggeprosjekt, stort eller lite, er en laaang prosess som består av så mye mer enn bare «tegning og snekring». Uavhengig av om du bygger om innen eksisterende arealer, bygger til noe areal eller du bygger et nytt fjøs fra bunnen av, kreves det nøye planlegging – også av besetning, mekanisering, økonomi osv. Uansett hvor langt du har kommet med ditt byggeprosjekt, kan det være lurt å gå gjennom alle punktene under fra starten av. Klikk på de uthevede ordene for mer informasjon.

Det første trinnet når en skal bygge fjøs, er gjerne å gå nøye gjennom forutsetningene for prosjektet. Dette innbefatter en klar tanke om forretningsidéen en skal tjene penger på og oversikt over gårdens ressurser og økonomiske handlingsrom. Med denne kunnskapen i bakhånd legges en strategi for både utbyggingen og årene framover.

Det andre trinnet innebærer å legge en plan for besetning og fôrgrunnlag mm. Skal produksjonen utvides? Skal dyr kjøpes inn? Skal en benytte sjansen til en helsemessig sanering? Med utgangspunkt i alle de foranliggende punktene kan en begynne å planlegge sjølve bygningen, inkludert kostnadsoverslag. Hvordan ble lønnsomheten, og hvordan er finansieringen tenkt løst? Nå er tiden kommet til et «point of no return» hvor en må vurdere om løsningen er blitt bra nok (også lønnsom nok) til å bygges. Hvis ikke må en «gå en runde til».

Det siste trinnet er sjølve bygginga av fjøset. Her blir det ofte en runde med innhenting av tilbud før eventuell byggesøknad kan sendes inn. Deretter kommer en hektisk byggeperiode hvor egeninnsats og byggeledelse mm må være avklart. Til slutt kan bygget tas i bruk og bli en viktig brikke for fremtidig verdiskaping på gården. Kanskje dette byggetrinnet bare var første del av en større plan? Da er det nyttig med en «boks» for fremtidige planer eller veien videre som hjelp i å velge bort ting som ikke skal gjøres nå.

%d bloggere liker dette: