Pilotprosjekter

Prosjektet skal følge flere gardbrukere som skal bygge for å lære av disse. Informasjon og tips fra den enkelte gården kommer her etter hvert.

Bjørn Nylander

En kan velge mellom ulike driftsopplegg når en skal tilfredsstille løsdriftkravet, men de fleste ender opp med tempererte eller fullisolerte bygningsløsninger. Disse er kostbare, men gjerne noe mer rasjonelle enn lavkost-løsningene. I mindre besetninger kan det likevel være mulig å få til en grei arbeidshverdag med uisolerte fjøs eller utegang. Hold-forskriftene har også egne regler for utegangsopplegg. Bjørn Nylander har gode erfaringer med ungdyr på utegang, og vurderer et tilsvarende opplegg også for mjølkekuene. Han ønsker for øvrig kontakt med bønder med erfaring fra slike driftsopplegg.

Utegang <=> uisolerte fjøs <=> tempererte fjøs <=> fullisolerte fjøs

Elisabeth Aasbakken

Når en skal legge om til løsdrift kreves det normalt mer plass for å huse dyra. I små og mellomstore besetninger er en ofte avhengig av å bruke eksisterende areal inn i den nye planen for å holde kostnadene nede. En må imidlertid belage seg på å bruke både tid og penger på en grundig tilstandsvurdering av bestående bygg, og da særlig bærekonstruksjon og gjødselkjeller. En slik tjeneste med tilstandsvurdering er likevel ikke utbygd innen landbrukets rådgivingstjenester per i dag, men vi undersøker hvordan dette kan gjøres i driftsbygningen hos Elisabeth Aasbakken. På gården finner vi et vanlig to-rekkers båsfjøs på betongdekke med dragere over en gjødselkjeller. Armeringsoverdekning, sprekker/ avskalling i dragere og dekker, og øvrige feil eller mangler vil bli undersøkt.

Barbro Cecilie Sorkmo og Leif Valdal

På gården er det per i dag et gammelt båsfjøs med solide gråsteinsmurer påbygd med en ungdyravdeling. De har jobbet en tid med å finne både tekniske løsninger og en mulig kostnadsgrense for et byggeprosjekt, men løsningene blir kostbare. Vurderer nå om en løsning kan være å utnytte det eksisterende fjøset til kalv, ungdyr, sinku etc, mens det etableres et nytt, kompakt fjøs kun for mjølkeku. På denne måten reduseres behovet for nytt areal vesentlig – og prislappen blir mye hyggeligere.

%d bloggere liker dette: