Pilotprosjekter

Prosjektet skal følge flere gardbrukere som skal bygge for å lære av disse. Informasjon og tips fra den enkelte gården kommer her etter hvert.

Barbro Cecilie Sorkmo og Leif Valdal

På gården er det per i dag et gammelt båsfjøs med solide gråsteinsmurer påbygd med en ungdyravdeling. De har jobbet en tid med å finne både tekniske løsninger og en mulig kostnadsgrense for et byggeprosjekt, men løsningene blir kostbare. Vurderer nå om en løsning kan være å utnytte det eksisterende fjøset til kalv, ungdyr, sinku etc, mens det etableres et nytt, kompakt fjøs kun for mjølkeku. På denne måten reduseres behovet for nytt areal vesentlig – og prislappen blir mye hyggeligere.

%d bloggere like this: