Bygg lønnsomt

Alle byggeprosjekter består av ulike faser, og det er av stor betydning å være tydelig på hva slags fase en er inne i. Dette gjelder ikke minst overfor andre aktører. I idéfasen utvikles idéen/ drømmen om at «jeg vil bygge fjøs!» til «jeg vil bygge et sånn fjøs!». Når en har en viss formening om hva slags byggeprosjekt en ønsker seg, går en over i en forprosjektfase der målet er å konkretisere idéen – hva skal jeg faktisk bygge? Dette er en typisk utredningsfase som krever systematikk, og hvor det er viktig å ikke inngå forpliktende avtaler. Målet med forprosjektet er å skaffe seg et godt beslutningsgrunnlag, teknisk og økonomisk. Sjølve beslutningen er et «point of no return», og markerer overgangen fra forprosjekt til hovedprosjekt der formålet er å få på plass det bygget en har bestemt seg for.

Alle byggeprosjekter, stort eller lite, innebærer en prosess som består av så mye mer enn bare «tegning og snekring». Uavhengig av om du bygger om innen eksisterende arealer, bygger til noe areal eller du bygger et nytt fjøs fra bunnen av, kreves det nøye planlegging – også av besetning, øvrig mekanisering, økonomi osv. Uansett hvor langt du har kommet med ditt byggeprosjekt, anbefaler vi deg å gå gjennom alle punktene under fra starten av. Klikk på de uthevede ordene i teksten under for mer informasjon.

Det første trinnet i et forprosjekt, er gjerne å gå nøye gjennom forutsetningene for prosjektet. Dette innbefatter en klar tanke om forretningsidéen en skal tjene penger på og oversikt over gårdens ressurser og økonomiske handlingsrom. Med denne kunnskapen i bakhånd legges en strategi for både utbyggingen og årene framover.

Det andre trinnet innebærer å legge en plan for besetning, fôrgrunnlag, øvrig mekanisering mm. Skal dyr kjøpes inn? Skal en benytte sjansen til en helsemessig sanering? Hva med annen mekanisering? Med utgangspunkt i alle de foranliggende punktene kan en begynne å planlegge sjølve bygningen, inkludert kostnadsoverslag. Hvordan ble lønnsomheten, og hvordan er finansieringen tenkt løst? Nå er tiden kommet til beslutningspunktet «point of no return» hvor en må vurdere om løsningen er blitt bra nok (også lønnsom nok) til å bygges. Hvis ikke må en «gå en runde til».

Det siste trinnet (hovedprosjektet) er sjølve bygginga av fjøset. Her blir det ofte en runde med innhenting av tilbud før eventuell byggesøknad kan sendes inn. Deretter kommer en hektisk byggeperiode hvor egeninnsats og byggeledelse mm må være avklart. Til slutt kan bygget tas i bruk og bli en viktig brikke for fremtidig verdiskaping på gården. Kanskje dette byggetrinnet bare var første del av en større plan? Da er det nyttig med en «boks» for fremtidige planer eller veien videre som hjelp i å velge bort ting som ikke skal gjøres nå.