Bygge

En rask og effektiv byggeprosess krever ikke bare god ledelse, men også god planlegging. 

  • Hvem har ansvar for hva, for eksempel innkjøp, koordinering og innkalling til byggeplassmøter? 
  • Oppfølging av det som er avtalt 
  • Er egeninnsats avklart med entreprenør? 
  • Innkjøp og kostnadsoppfølging?
  • Kontroll av framdrift?
  • Kontroll av kvalitet?

I en byggesak er det viktig å skrive referater fra byggeplassmøter for å unngå seinere uenigheter. Hvem gjør dette, og hvordan er rutinene for godkjenning av referatene?

Undervurder aldri betydningen av god orden, oversikt og tydelighet underveis i en byggeprosess.

%d bloggere liker dette: