Bygge

En rask og effektiv byggeprosess krever ikke bare god ledelse, men også god planlegging. 

  • Hvem har ansvar for hva, for eksempel innkjøp, koordinering og innkalling til byggeplassmøter? 
  • Oppfølging av det som er avtalt 
  • Er egeninnsats avklart med entreprenør? 
  • Innkjøp og kostnadsoppfølging?
  • Kontroll av framdrift?
  • Kontroll av kvalitet?
%d bloggere liker dette: