Byggesøknad

Byggets størrelse og kompleksitet bestemmer i stor grad hva du kan og ikke kan gjøre i en byggesøknad. Som regel har en også etterspurt bestemte kvalifikasjoner og tjenester fra leverandørene i tilbudsgrunnlaget. 

  • Er planene i henhold til reguleringsplaner/ områdeplaner? 
  • Er ansvar og roller i søknaden dekket?
    • ANS – PRO – UTF – KONTROLL  
  • Er tekniske krav i TEK17 OK?
  • Er naboer varslet? 
  • Byggherreforskriftens krav?
  • SHA-plan og avfallsplan 
  • Er det godkjent avkjørsel fra offentlig vei (endret bruk)?

Lista er ikke fullstendig.

%d bloggere liker dette: