Bygningsplanlegging

Sørg for at hele bygget (det trinnet du skal bygge nå), er helt ferdig planlagt før du starter opp byggingen. Om du holder bygningsplanlegging og innkjøp atskilt, står du friere ved tilbudsinnhenting og innkjøp. Veien fram dit deles gjerne i idéfase, forprosjekt og hovedprosjekt. Husk at også valg av entrepriseform er en del av planleggingen.

 • Idéfase (få oversikt over løsninger og kostnadsnivå for et prosjekt på din gård) 
 • Forprosjekt (hva skal bygges? Brukes også for søknad til Innovasjon Norge og bank) 
  • Har du fått til en god og rasjonell løsning med god logistikk, det vil si en god «vareflyt», plassering og utforming av oppstalling, fôr, mjølking, strø, gjødsel med mer?  
  • Får du plass til de dyra du har planlagt for? Antall dyr, m2 per dyr, eteplassbredde, gruppestørrelse…. 
  • Er du fornøyd med byggets plassering og tunutforming? 
  • Har du kuttet ut det du ikke skal bygge nå (bortvalg)? 
   • Endelig løsning for logistikk (dyre- og vareflyt) 
  • Rasjonell mjølking, fôring osv?  
  • God nok lagringsplass for fôr, strø, gjødsel etc?  
  • Fjøsverksted, tankrom, teknisk rom, sosiale rom… 
  • Er det mulig å få døde dyr ut fra alle steder i fjøset (i hvert fall i fra sjukebingen)? 
  • Innebærer utbyggingen en god arealeffektivitet?  
   • Effektivitet = verdiskaping : ressursbruk 
 • Hovedprosjekt (Hvordan bygge konkret? =>byggesøknad og tegninger for utførelse) 
  • Dimensjonering og teknisk utførelse 
  • Pristilbud, kontrakter, byggeledelse
  • Entrepriseform, byggesak og ansvarsrett 
%d bloggere liker dette: