Dyr, fôr og maskiner

En utbygging inneholder ikke bare bygningstekniske valg, men en må også ofte planlegge besetning, fôrgrunnlag, spredeareal, øvrig mekanisering mm for den nye situasjonen.

 • Innebærer byggesaken en endring i besetningssammensetningen, kalvingstidspunkt osv? 
 • Hvordan vil den framtidige besetningen være sammensatt? Er det for eksempel nok plass for mjølkekyr, sinkyr, kviger, kalver, okser osv – til alle tider av året? 
 • Er det mulig å “bygge besetning” sjøl slik at du slipper å kjøpe dyr mht smitte? 
  • Kan du benytte byggesaken som en gylden mulighet for helsemessig sanering?
 • Trenger du å gå gjennom smitterutinene dine på nytt? Kalvemottak, isolat, sjukebinger, kalvingsbinger, smittesluse osv.  
 • Hvor lang tid går det fra bygget er ferdig og til besetningen er i full produksjon? 
 • Har du riktig fôrgrunnlag etter utbyggingen? Endres kraftfôr% og ytelsesnivå? 
 • Har du passende beitearealer for både store og små dyr? 
 • Har du stort nok spredeareal etter utbyggingen? 
 • Har du nødvendig lagringsplass for fôr, gjødsel og andre innsatsmidler?
 • Er maskinparken egnet for den nye situasjonen? 
%d bloggere liker dette: