Lønnsomhet og finansiering

Etter å ha jobbet med planlegging over en tid, sitter du nå med et ganske konkret prosjekt. Det er ofte gjort mange endringer siden de første idèene, og du bør derfor få satt opp en skikkelig kostnadskalkyle som grunnlag for en endelig driftsplan. Byggesaken må også finansieres. Hvordan? 

 • Hvor mye koster hele prosjektet? (kalkyle)
 • Hvordan har du tenkt å måle lønnsomheten i ditt byggeprosjekt? Vanlige lønnsomhetsmål (tilbakebetalingstid, netto nåverdi, internrente) og verktøy (ØRT, driftsplan)
 • Er prosjektet lønnsomt? (endelig driftsplan)
 • Har du vurdert likviditeten etter en slik utbygging?
 • Er det noe som kan gjøres for å gjøre prosjektet mer lønnsomt? 
 • Hvordan finansierer du byggeprosjektet?
  • Egenkapital? Sitter du på noe som kan realiseres for å skaffe penger før byggesaken? 
  • Hva slags eksterne lønnsinntekter kan tas inn/ skal ikke tas inn for å finansiere byggesaken? 
  • Er det noen inntekter som faller bort med den nye løsningen? 
  • Finnes det noen tilskuddsordninger du kan søke om? IN IBU-søknad, ekstra tretilskudd, rentestøtte, kommunale tilskuddsordninger, fond og legater… 
  • Har du tatt ut de kvalitetstilleggene som er realistisk og mulig? 
%d bloggere liker dette: