Økonomisk handlingsrom

Det økonomiske handlingsrommet på gården før en utbygging legger strenge føringer for hva som faktisk kan bli bygd. 

 • Hvordan har du tenkt å måle lønnsomheten i ditt byggeprosjekt?
  • Vanlige lønnsomhetsmål (tilbakebetalingstid, netto nåverdi, internrente) og verktøy (ØRT, driftsplan)
 • Er det mye annen gjeld på gården fra før?
 • Inntekstgrunnlag og egenkapital: Hva tas med og hva holdes utenfor?
  • Leiekjøring osv? Ektefelles inntekter? Sparepenger?
  •  
 • Hva finnes av tilskuddsordninger? IN, kommunalt, IN rentestøtte 
 • Hva er prosjektets kostnadsgrense basert på ØRT eller driftsplan? 
 • Hvor mye gjeld sover dere godt med? 

%d bloggere liker dette: