Økonomisk handlingsrom

Det er av aller største viktighet å få satt en kostnadsgrense for byggeprosjektet; hvor mye skal du bygge for? Det økonomiske handlingsrommet på gården må kartlegges før en utbygging slik at økonomien går i hop på kort og lang sikt. Om du sitter på en Lotto-gevinst eller ei gjeldsbombe vil legge sterke føringer for hva du kan foreta deg.

 • Hva er prosjektets kostnadsgrense?
  • Vanligvis basert på ØRT, driftsplan eller et foreløpig estimat (feks 25-35 kr per kvoteliter)? 
 • Inntekstgrunnlag og egenkapital: Hva tas med og hva holdes utenfor?
  • Leiekjøring mm? Sparepenger? Ektefelles inntekter? 
  •  Kan penger frigjøres gjennom salg av noe?
 • Hva finnes av tilskuddsordninger?
  • Innovasjon Norge (IBU, rentestøtte, ung bonde…), kommunale støtteordninger…
 • Er det mye annen gjeld på gården fra før?
 • Hvor mye gjeld sover dere godt med (likviditet)?

%d bloggere liker dette: