«Point of no return»

Når du har kommet så langt, er det viktig å legge inn et skikkelig beslutningspunkt. «Point of no return» markerer også slutten på forprosjektet (hva skal bygges?), og forhåpentligvis starten på et hovedprosjekt (hvordan skal det bygges?). Etter all planleggingsjobben må man enten bestemme seg for å bygge – eller å la være. 

Strategi-arbeid, bygningsplanlegging og arbeidet med de andre tidlig-fasene i en byggesak (=beslutningsgrunnlaget) koster gjerne noen kroner, men er likevel “småpenger” i forhold til sjølve bygget. Er svaret på om det er lønnsomt “ja”, kan man bygge, hvis ikke bør man “gå tilbake til start” og vurdere prosjektet på nytt. 

  • Er prosjektet delt inn i fornuftige og realistiske trinn?
  • Er arbeidsbelastningen i bygging og drift akseptabel?
  • Er du fornøyd med de tekniske løsningene?  
  • Har du løst alle forskriftskrav – eventuelt hva er ikke løst, og hvor lenge kan du utsette dette?
  • Er byggeprosjektet ditt lønnsomt?  
  • Er det mulig å få finansiert det?
  • Hvordan vil likviditeten være de første årene etter utbyggingen?  
  • Er alle forutsetningene realistiske og gjennomførbare? 
  • Hvor ligger usikkerhetene i prosjektet? 

Ja eller nei? (nei kan bety «ompuss» og mer jobbing med planene)

%d bloggere liker dette: