«Point of no return»

Når du har kommet så langt, er det viktig å legge inn et skikkelig beslutningspunkt. Etter all planleggingsjobben må man enten bestemme seg for å bygge – eller å la være. Strategi-arbeid, bygningsplanlegging og arbeidet med de andre tidlig-fasene i en byggesak (beslutningsgrunnlaget) koster noen kroner, men likevel “småpenger” i forhold til sjølve bygget. Er svaret på om det er lønnsomt “ja”, kan man bygge, hvis ikke bør man “gå tilbake til start” og vurdere prosjektet på nytt. 

  • Er du fornøyd med de tekniske løsningene?  
  • Har du løst alle forskriftskrav?
  • Er byggeprosjektet ditt lønnsomt?  
  • Hvordan vil likviditeten være de første årene etter utbyggingen?  
  • Er det mulig å få finansiert det?  
  • Er alle forutsetningene realistiske og gjennomførbare? 
  • Hvor ligger usikkerhetene i prosjektet? 

Ja eller nei? (nei kan bety «ompuss» og mer jobbing med planene)

%d bloggere liker dette: