Ressurskartlegging

I forkant av ombygging, tilbygging eller nybygging, er det viktig å foreta en kartlegging av gårdens ressurser. 

 • Hva slags ressurser har du på gården?  
 • Hvor stor arbeidsstyrke kan mobiliseres i en byggesak, inklusive dugnader? 
 • Hva slags kompetanse har du og de andre på gården, både praktisk og teoretisk?  
 • Hvor mye egeninnsats kan du/ dere tilføre til prosjektet? Realistisk. 
 • Er det bygningsmasse som egner seg for videre bruk på gården? 
 • Har du bygninger, rom eller utstyr som har en restverdi du kan benytte deg av i en begrenset tidsperiode – inntil du får andre funksjoner eller økonomien på plass? 
 • Er det behov for teknisk utbedring av eksisterende bygningsmasse som skal være med i det nye byggeprosjektet? 
  • Tilstandsvurdering; rust, råte, brann-, vann-, betongskader?
  • Er dagens bygg dimensjonert for fremtidig nyttelast? 
 • Sjøl om du river noe, er det mulig å gjenbruke deler av de gamle bygningene? 
  • Ombruk av bygningsdeler, materialer eller som råmateriale?  
  • Er noe salgbart?  
 • Er det tilgang til egen skog/ gårdssag? 
 • Har du plass for egen produksjon og montering av egne elementer? 
 • Er det tilgang til fyllmasse av egnet kvalitet på gården? 
 • Finnes andre ressurser du kan ha nytte av på noen som helst måte?

%d bloggere liker dette: