Strategi

Jo mer marginalt prosjektet er, jo bedre bør langtidsplanen være. 

Når du skal gjennomføre en byggesak, er det viktig å ha en klar plan for hvordan det hele skal gjennomføres. Dette gjelder ikke bare det reint tekniske ved bygget, men også forhold som byggeledelse, egeninnsats, mva-opplegg osv. Det er også viktig å legge en plan for fôrgrunnlag, spredeareal, bygging av besetning, sanering, behov for øvrig mekanisering med mer. Det er lurt å tenke gjennom om byggesaken skal deles opp i flere etapper – og hva skal da i så fall høre til i trinn 1, trinn 2 osv? 

Alle prosjekter består uansett av to faser etter idéfasen; forprosjekt og hovedprosjekt. I forprosjektet er poenget å finne ut hva en skal bygge, mens en i hovedprosjektet har fokus på hvordan det skal bygges. I forprosjektet er det viktig å tidlig sette en foreløpig kostnadsgrense for å unngå planlegging av luftslott. En mye brukt foreløpig kostnadsgrense er 25-35 kr per kvoteliter. Deretter foretas bortvalg inntil en er under kostnadsgrensa. Tilvalg vil bare øke kostnadene.

Bortvalg av en hovedfunksjon er det sterkeste bortvalgsverktøyet, og kan for eksempel være å ikke bygge for ungdyra nå. En løser kanskje ikke hele «problemet», men en får kostanden vesentlig ned. Bortvalg av arealer dreier seg om å kutte «unødvendig»/ ikke-produktivt areal. Dette er viktig fordi areal koster – uansett om det er nyttig eller ei. Eksempler er unødvendig store fôrsentraler, breie fôrbrett, store birom osv. Bortvalg av kvaliteter kan være enklere mekanikk i stedet for automatikk, brukt i stedet for nytt eller uisolert i stedet for fullisolert mm. Legg gjerne det du velger bort nå i en «framtidsboks» (veien videre), og ta det fram igjen når det pågående delprosjektet er landet.

Vær bevisst på hvilken prosjektfase du er i, og kommuniser dette tydelig til rådgivere, selgere mfl rundt deg. Så lenge du jobber med et forprosjekt, er det viktig å ikke forplikte seg overfor ulike leverandører. Du jakter løsninger, og flytter gjerne store saker inn og ut av planene, feks mjølkerobot eller ikke. Forprosjektet avsluttes ved beslutningspunktet «Point of no return» som innebærer en helhetlig vurdering av alle sider ved prosjektet.

Noe av det viktigste å få avklart, er om “alt” skal bygges nå, eller om byggesaken skal deles inn i etapper? I såfall, hvor mange? Hva skal gjøres i hvert trinn? Bør du flytte en funksjon NÅ for å legge til rette for den seinere helhetlige planen? 

Når du jobber med bortvalg og inndeling i ulike trinn, anbefales det å ha fokus mer på planløsningen enn på mekaniseringen. Dette fordi valg med hensyn til innendørsmekaniseringen åpner for store og økonomisk viktige bortvalg som kan være sentrale for å få totalkostnaden ned under kostnadsgrensa di. Samtidig er valg knyttet til mekanisering enklere å oppgradere over tid enn valg knyttet til planløsning.

Start åpensinnet med å finne en passende planløsning, og bruk heller kreftene på å vurdere om det er enkle grep du kan gjøre nå som legger til rette for en slik fremtidig oppgradering. Unngå å stille krav til prosjektet ditt som feks «blir det ikke mjølkerobot, blir det ikke noe…». Kanskje er det riktigere å heller se på mjølkeroboten som en slags «gulrot» når du etter en tid har nedbetalt en viss del av lånet?

Gode planer har ofte langsiktige (strategiske = hva), mellomlange (taktiske = hvordan) og kortsiktige (operasjonelle = hvem gjør hva, hvor og når) perspektiver.

%d bloggere liker dette: