Strategi

Jo mer marginalt prosjektet er, jo bedre bør langtidsplanen være. 

Når du skal gjennomføre en byggesak, er det viktig å ha en klar plan for hvordan det hele skal gjennomføres. Dette gjelder ikke bare det reint tekniske ved bygget, men også forhold som byggeledelse, egeninnsats, mva-opplegg osv. Det er også viktig å legge en plan for fôrgrunnlag, spredeareal, dyr med mer. Det kan og være lurt å tenke gjennom om byggesaken skal deles opp i flere etapper – og hva skal da i så fall høre til i trinn 1, trinn 2 osv? 

Skal en spare penger nå, er det viktig å velge bort noe. Det du velger bort nå kan legges i «boksen» som heter veien videre, og kan tas fram igjen når det pågående prosjektet er landet.

  • Min plan på lang sikt (strategisk) er? Dette er typisk HVA-spørsmål, for eksempel valg av driftsform – helt konkret.
  • Min plan på mellomlang sikt (taktisk) er? Dette handler typisk om HVORDAN-spørsmål, for eksempel valg av løsninger og utbyggingsstrategi. 
  • Min plan på kort sikt (operasjonelt) er? Typisk HVEM gjør hva, hvor og NÅR. 
  • Skal “alt” bygges nå, eller skal byggesaken deles inn i etapper? I såfall, hvor mange? Hva skal gjøres i hvert trinn? Bør du flytte en funksjon NÅ for å legge til rette for den seinere helhetlige planen? 
  • Hva er det viktige “nye” som må etableres nå (typisk planløsning), og hva kan utsettes/ kjøpes brukt (typisk teknisk løsning)? 
%d bloggere liker dette: