Utnytt restverdi

Eksisterende bygg, nesten uansett hvor «slitne» de er, kan gjøre nytte for seg i en kortere eller lengre periode. En må imidlertid være kritisk til hva bygget skal brukes til – og hvor lenge.

Det første en bør begynne med, er å fastslå byggets tekniske tilstand og vedlikeholdsbehov. Skal en lykkes med å utnytte restverdi må ikke rust, råte, forvitring og lave kapasiteter komme som en overraskelse lenger ut i prosjektet. Er tilstanden kjent, kan en ta hensyn til utbedringsbehovene – eller planlegge for en kortere tidsperiode.

Mange satser på å bygge om det gamle fjøset til en løsdriftavdeling for mjølkekua. Dette kan fungere godt, men likevel opplever vi til stadighet at det går noen år, og så har det blitt behov for enda mer plass. Mjølkekua, roboten osv sitter da så godt «fast» i det ombygde fjøset at løsningen gjerne blir å flytte ungdyra ut i noe nytt. Resultatet ble da et tungdrevet mjølkekufjøs fullt av kompromisser med tanke på arbeidsbelastning/ arbeidstid – og et lettdrevet ungdyrfjøs. Vi vil anbefale å se nærmere på en løsning hvor en først som sist bygger nytt og rasjonelt til mjølkekua, og hvor en tar ut restverdien i det gamle fjøset til kalv, ungdyr og eventuelt sinkyr. For å få en lavere totalkostnad, er det nye mjølkekufjøset et kompakt bygg kun for mjølkeku (og eventuelt spekalv). Sammenliknet med å samle alt av dyr i et nybygg, er det ofte mulig å kutte kostnadene med 2-5 millioner kr på denne måten. En slik «kompakt mjølkekuhall» kan bygges helt frittstående, eller inntil et eksisterende bygg slik som på tegningen under:

T

Tegning: Felleskjøpet Agri

En gang i fremtida, når den planlagte restverdien av gamlefjøset er «oppbrukt», kan en da velge å rive det eksisterende fjøset – uten at dette virker spesielt inn på det som er dagens nybygg.

%d bloggere liker dette: